human heart

Օրթոպեդիա

Ատամների պրոթեզավորումն անհրաժեշտ է այն դեպքերում, երբ պլոմբավորմամբ ատամի վերականգնումն անհնար է, կամ եթե բացակայում եմ մեկ կամ մի քանի ատամներ: Պրոթեզավորման տեսակն ընտրվում է անհատապես ամեն հիվանդի համար և կախված է ատամի քայքայման աստիճանից, բժշկի խորհրդից և հիվանդի նախընտրություններից: Պրոթեզավորում հնարավոր է կատարել շարժական և անշարժ պրոթեզների կիրառմամբ: Բուժման եղանակի ճիշտ ընտրության համար շատ կարևոր է հիվանդի և բժշկի միջև լիարժեք փոխըմբռնումը:

Ատամների բուժում

Sar-o-yan կլինիկայում արդի ատամնաբուժության մեթոդները և նորագույն միկրոսկոպների կիրառումը թույլ են տալիս բուժել վնասված ատամները` խուսափելով դրանց հեռացումից։ Դեպքերի մեծամասնությունում հիվանդները դիմում են կարիեսի զարգացման արդեն իսկ ծանր փուլում կամ սուր ցավերի առկայության դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով ատամների բուժման գործընթացը՝ հատկապես արմատային միջամտությամբ, կատարվում է ամենարդյունավետ ցավազրկողների օգտագործմամբ։ Շնորհիվ պլոմբավորման համար նախատեսված նյութերի բազմազանության՝ հնարավոր է դառնում ատամի բարձրորակ բուժումը, սնկզբնական տեսքի և հիմնական ֆունկցիաների վերականգնմամբ։ Այսպիսով, թերապեվտիկ բուժումը իր մեջ ներառում է ատամի վերականգնումը այն փուլում, երբ իմպլանտատների, շապիկների և կամուրջների կիրառումը չի պահանջվում։ 

Վիրաբուժություն

So you ve come down with a nasty bug that s been making the rounds. If you think you have an upper respiratory infection (URI) — which includes the common cold, sinus infections, chest colds (bronchitis) — there s a lot you can do at home to feel better faster.

Իմպլանտացիա

You ll have infections like these many times throughout your life, so learning what helps the most (and the least) is worth your time. What to Expect with an Upper Respiratory Infection? More than 90 percent of upper respiratory infections are caused by viruses. These infections create different symptoms at each stage. Most colds and flus go away in about a week, although some symptoms (like coughing) can take two or three weeks to go away completely.

Հիգիենա

Բերանի խոռոչի մասնագիտացված հիգիենան հանդիսանում է ատամնաբուժական միջամտության, ինչպես նաև ատամների և լնդերի խնամքի անբաժան մաս։ Ատամնաբույժները խորհուրդ են տալիս բերանի խոռոչի հիգիենային ուղղված միջոցառումները անցկացնել նվազագույնը տարեկան երկու անգամ։ Առօրյա անբավարար հիգիենան, սուրճը, թեյը և ծխախոտը հանգեցնում են ատամնքարի և ատամնափառի առաջացմանը։ “Sar-o-yan” կլինիկայի ատամնաբույժները իրականացնում են եվրոպական մեթոդիկաներին համապատասխանող բերանի խոռոչի մասնագիտացված հիգիենա

Կծվածքի ուղղում

Ծուռ ատամները կարող են պատճառ դառնալ գլխացավի, քիթ-կոկորդ-ականջի, ստամոքսի հիվանդությունների առաջացման համար:  Բացի այդ, ծուռ ատամները ավելի հաճախ են վնասվում: Սնունդի մասնիկները խրվում են ծուռ ատամների արանքը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է ատամնափառ և զարգանում է կարիես:  Սխալ ատամնանստվածքի պատճառով սնունդը հնարավոր չի լինում լավ ծամել, ինչը հանգեցնում է մարսողական համակարգի խանգարման: Բացի այդ, ծուռ ատամները տգեղացնում են Ձեր ժպիտը, իսկ ժպիտն այդքան կարևոր է շփման և ինքդ քեզ վստահ զգալու համար:  Կոնսուլտացիայի ժամանակ մեր օրթոդոնտը կծանոթացնի Ձեզ բուժման մեթոդների և օրդոտոնտիկ սարքերի հետ, կներկայացնի ակտիվ բուժման ժամկետները, դրա հնարավոր արժեքը և ստացված արդյունքն ամրապնդելու պայմանները: Բացի այդ, նա ցույց կտա հիվանդների բուժման արդյունքները լուսանկարներով, ծնոտների գիպսե մոդելներով, բուժումից «առաջ» և «հետո» արված ռենտգեն լուսանկարներով: Մեր ատամնաբուժական կլինիկայում իրականացվում են ատամածնոտային համակարգի օրթոդոնտիկ բուժման բոլոր տեսակները: