human heart

Կծվածքի ուղղում

Crooked teeth can cause headaches, ENT (ear, nose, throat) and stomach diseases. In addition, crooked teeth are more likely to be damaged.

 The food particles stick between the crooked teeth, resulting formation of dental plaque and development caries. Because of a bad bite, the food is being badly-chewed, which leads to digestive disorders. Additionally, crooked teeth deface your smile, while the smile is very important for communication and feeling confident.

 During our consultation, our orthodontist will introduce you the treatment methodologies and orthodontic devices, will present the active treatment duration and terms, its possible prices and the conditions for strengthening the results. In our dental clinic, all types of orthodontic treatment of the gastrointestinal tract are performed.

Ծուռ ատամները կարող են պատճառ դառնալ գլխացավի, քիթ-կոկորդ-ականջի, ստամոքսի հիվանդությունների առաջացման համար:

 Բացի այդ, ծուռ ատամները ավելի հաճախ են վնասվում: Սնունդի մասնիկները խրվում են ծուռ ատամների արանքը, ինչի արդյունքում ձևավորվում է ատամնափառ և զարգանում է կարիես:

 Սխալ ատամնանստվածքի պատճառով սնունդը հնարավոր չի լինում լավ ծամել, ինչը հանգեցնում է մարսողական համակարգի խանգարման: Բացի այդ, ծուռ ատամները տգեղացնում են Ձեր ժպիտը, իսկ ժպիտն այդքան կարևոր է շփման և ինքդ քեզ վստահ զգալու համար:

 Կոնսուլտացիայի ժամանակ մեր օրթոդոնտը կծանոթացնի Ձեզ բուժման մեթոդների և օրդոտոնտիկ սարքերի հետ, կներկայացնի ակտիվ բուժման ժամկետները, դրա հնարավոր արժեքը և ստացված արդյունքն ամրապնդելու պայմանները: Բացի այդ, նա ցույց կտա հիվանդների բուժման արդյունքները լուսանկարներով, ծնոտների գիպսե մոդելներով, բուժումից «առաջ» և «հետո» արված ռենտգեն լուսանկարներով:

Մեր ատամնաբուժական կլինիկայում իրականացվում են ատամածնոտային համակարգի օրթոդոնտիկ բուժման բոլոր տեսակները: