human heart

Ատամների բուժում

Sar-o-yan կլինիկայում արդի ատամնաբուժության մեթոդները և նորագույն միկրոսկոպների կիրառումը թույլ են տալիս բուժել վնասված ատամները` խուսափելով դրանց հեռացումից։ Դեպքերի մեծամասնությունում հիվանդները դիմում են կարիեսի զարգացման արդեն իսկ ծանր փուլում կամ սուր ցավերի առկայության դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով ատամների բուժման գործընթացը՝ հատկապես արմատային միջամտությամբ, կատարվում է ամենարդյունավետ ցավազրկողների օգտագործմամբ։ Շնորհիվ պլոմբավորման համար նախատեսված նյութերի բազմազանության՝ հնարավոր է դառնում ատամի բարձրորակ բուժումը, սնկզբնական տեսքի և հիմնական ֆունկցիաների վերականգնմամբ։ Այսպիսով, թերապեվտիկ բուժումը իր մեջ ներառում է ատամի վերականգնումը այն փուլում, երբ իմպլանտատների, շապիկների և կամուրջների կիրառումը չի պահանջվում։ 

Sar-o-yan կլինիկայում արդի ատամնաբուժության մեթոդները և նորագույն միկրոսկոպների կիրառումը թույլ են տալիս բուժել վնասված ատամները` խուսափելով դրանց հեռացումից։ Դեպքերի մեծամասնությունում հիվանդները դիմում են կարիեսի զարգացման արդեն իսկ ծանր փուլում կամ սուր ցավերի առկայության դեպքում։ Այդ իսկ պատճառով ատամների բուժման գործընթացը՝ հատկապես արմատային միջամտությամբ, կատարվում է ամենարդյունավետ ցավազրկողների օգտագործմամբ։ Շնորհիվ պլոմբավորման համար նախատեսված նյութերի բազմազանության՝ հնարավոր է դառնում ատամի բարձրորակ բուժումը, սնկզբնական տեսքի և հիմնական ֆունկցիաների վերականգնմամբ։ Այսպիսով, թերապեվտիկ բուժումը իր մեջ ներառում է ատամի վերականգնումը այն փուլում, երբ իմպլանտատների, շապիկների և կամուրջների կիրառումը չի պահանջվում։